Samenwerken nu belangrijker dan ooit!

Leer Zelf Online, Oefenen.nl, Vraagapp.nl, Netrex.nl en Organiq.nl bouwen aan het innovatieve mobiele platform SOPIE (Sociaal Ondernemend Platform voor Educatie en Inclusie). Naast deze toonaangevende makers van e-learning doen op dit moment meer dan 25 maatschappelijk betrokken partners mee.

Via dit nieuwe platform kan iedereen die een zetje kan gebruiken hulp krijgen. Dat gaat om zeker drie miljoen mensen die tegen barrières aanlopen van de digitale samenleving die elke dag ingewikkelder wordt. Bijvoorbeeld omdat zij de Nederlandse taal onvoldoende machtig zijn, digitale vaardigheden missen of een verstandelijke beperking hebben.

Niet opnieuw het wiel uitvinden

In Nederland zijn er een vijftiental maatschappelijk betrokken organisaties en sociale ondernemingen die leermiddelen maken voor mensen die een zetje kunnen gebruiken. Zo worden met de nodige overlap verschillende doelgroepen bediend. Deze vaak kleine maar zeer innovatieve organisaties bewijzen al jaren hun kracht door met beperkte budgetten heel probleemgestuurd naar zeer effectieve oplossingen toe te kunnen werken. De komende maanden willen we gebruiken om SOPIE verder uit te bouwen naar een sociaal consortium onder het motto: Bijna alles is al bedacht en gebouwd. Door slim te combineren en kennis, technologie en netwerk aan elkaar te knopen, kunnen we de kwetsbare burger immers veel beter helpen.

Netwerken bundelen

Met een staand netwerk van meer dan 1.5 miljoen gebruikers per jaar, een enorm maatschappelijk draagvlak en een schat aan content en ideeën bereiken zij op dit moment zowel grote groepen praktisch opgeleiden, mensen voor wie de Nederlandse taal moeilijk is, mensen die onvoldoende digitaal vaardig zijn als mensen met een verstandelijke beperking en kinderen.

Wij zijn van mening dat er langs een andere weg inspanningen gedaan moeten worden. Er kan veel beter gekeken worden naar wie mensen echt zijn dan in groepen die in beleidsteksten genoemd worden. Hoe kunnen zij geholpen worden in het zetten van stappen in hun ontwikkeling op een positieve manier? Zij kunnen op talloze aspecten in hun leven een stap vooruitzetten als daar de juiste (digitale) ondersteuning bij wordt geboden.

SOPIE bedient mensen op maat op een positieve manier in hun eigen ontwikkeling. Juist de inzet van technologie om het aanbod digitaal interessant en groter te maken biedt de mogelijkheid tot opschaling en een groter bereik. Werving van deelnemers voor klassikaal aanbod is namelijk al jaren problematisch.

Drietrapsondersteuning

SOPIE maakt als innovatief mobiel platform op een slimme en moderne manier hulp toegankelijk voor drie miljoen Nederlanders die op de een of andere wijze ondersteuning nodig hebben. Van taal tot cognitieve of sociale problemen, van een handicap tot een tijdelijke tegenslag in het leven. Vele Nederlanders hebben hulp nodig, maar ze missen op dit moment een slimme applicatie die alles adaptief en didactisch verantwoord aanbiedt op een moderne manier die past bij onze toekomst. Ze krijgen ondersteuning voor, tijdens en na de hulpvraag.

Altijd en overal hulp

Mobiele apparaten spelen een steeds grotere rol in het leven van alledag: voor sociale interactie, om informatie te zoeken en te identificeren, voor afleiding en voor vermaak. Dat vraagt om een andere visie op leren door volwassenen. Mobiele apparaten bieden meerdere mogelijkheden om te leren. De volwasseneducatie heeft structureel een tekort aan middelen en klassieke mogelijkheden om te leren nemen af of zijn te duur.

Mobiel en online leren biedt meer flexibiliteit zodat leren altijd en overal mogelijk is, het kan leerders aanmoedigen meer verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces en juist de mogelijkheid om het overal te gebruiken helpt leerders hun leren te contextualiseren en aan te passen aan de echte wereld.

Met deze stevige ambitie voorkomt SOPIE dat grote groepen mensen die nog te weinig vulling in hun rugzakje hebben om mee te komen in een veranderende wereld nog meer achteropraken. Wil je ook meedoen met het sociale consortium van SOPIE? Neem dan contact op met Jacques de Wit via info@leerzelfonline.nl.

Platform voor mensen die een zetje kunnen gebruiken

SOPIE kan deelgroepen beter toerusten voor deelname aan de maatschappij!

Download hier onze laatste quikscan.

SOPIE | Oostdam 2 | 3441 EM Woerden | 0348 743272

Stel uw vraag